preskoči na sadržaj

Osnovna škola Prelog

vijesti

OBAVIJEST KANDIDATIMA O REZULTATIMA NATJEČAJA

Autor: Melita Trupković, 4. 11. 2020. 13:41

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA PRELOG
TRG BANA JELAČIĆA 2
PRELOG
KLASA: 112-09/20-04/1
URBROJ: 2109-40-02-20-3
Prelog. 4.11.2020. g.

PREDMET: Obavijest kandidatima o rezultatima natječaja za radna mjesta:

 1. 2 učitelj/ice informatike, na neodređeno puno radno vrijeme
 2. 1 učitelj /ica informatike, na neodređeno nepuno radno vrijeme
 3. 1 učitelj/ica matematike, na određeno puno radno vrijeme
 4. 1 učitelj/ica matematike, na određeno nepuno radno vrijeme
 5. 1 učitelj/ica engleskog jezika,  na određeno nepuno radno vrijeme
 6. 1 učitelj/ica razredne nastave, na određeno puno radno vrijeme
 7. 1 učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku, na određeno puno radno vrijeme
 8. 2 učitelja /ice razredne nastave u produženom boravku, na određeno nepuno radno vrijeme
 9. 1 domar- ložač- rukovatelj centralnog grijanja, na neodređeno nepuno radno vrijeme

Prema natječaju za radna mjesta:

 1. 2 učitelj/ice informatike, na neodređeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno)
 2. 1 učitelj /ica informatike, na neodređeno nepuno radno vrijeme (8 sati tjedno)
 3. 1 učitelj/ica matematike, na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno)
 4. 1 učitelj/ica matematike, na određeno nepuno radno vrijeme (27 sati tjedno)
 5. 1 učitelj/ica engleskog jezika,  na određeno nepuno radno vrijeme (13 sati tjedno)
 6. 1 učitelj/ica razredne nastave, na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno)
 7. 1 učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku, na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno)
 8. 2 učitelja /ice razredne nastave u produženom boravku, na određeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)
 9. 1 domar- ložač- rukovatelj centralnog grijanja, na neodređeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

objavljenom dana 15.10.2020.godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči školske ustanove Osnovne škole Prelog, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, izabrani su:

 1. IVANA STUPARIĆ- magistra edukacije informatike
  NIKOLA PAVČEC- magistar informatike
 2. Nije bilo kandidata
 3. KARLA MIKEC- magistra edukacije matematike
 4. Nije bilo kandidata
 5. KLARA BLAŽIĆ- magistra engleskog jezika i književnosti (kandidatkinja je odustala)   
 6. MAGDALENA SKLEPIĆ- magistra primarnog obrazovanja
 7. IVANA PATAFTA- magistra primarnog obrazovanja
 8. DOROTEA GLAVINA- magistra primarnog obrazovanja
  RAMONA ŠVENDA- magistra primarnog obrazovanja
 9. Nije bilo kandidata

S odabranim kandidatima sklopit će se ugovori o radu sukladno važećim zakonskim odredbama i drugim propisima koji se odnose na zaposlenike u osnovnom školstvu.

                                                                                Ravnateljica OŠ  Prelog                                                                                                  Melita Trupković

 [više]

POZIV NA PROCJENU I VREDNOVANJE KANDIDATA

Autor: Melita Trupković, 23. 10. 2020. 18:40

Na temelju članka 12. Pravilnika o zapošljavanju u Osnovnoj školi Prelog, a vezano za natječaje objavljene 15.10.2020. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Prelog, Povjerenstvo za zapošljavanje objavljuje:

                                                      POZIV
                              na procjenu i vrednovanje kandidata

                                      prijavljenih za radno mjesto:

1. UČITELJA/ICE INFORMATIKE - u utorak, 27.10.2020. u 11.00 sati
2. UČITELJA/ICE ENGLESKOG JEZIKA - u utorak, 27.10.2020. u 13.30 sati
3. UČITELJA/ICE MATEMATIKE - u srijedu, 28.10.2020. u 11.00 sati
4. UČITELJA/ICE RAZREDNE NASTAVE - u srijedu, 28.10.2020. u 11.30 sati
5. UČITELJA/ICE U PRODUŽENOM BORAVKU - u četvrtak, 29.10.2020. u 12.30 sati
6. DOMARA - termin i izvori za pripremanje će biti objavljeni naknadno

Procjena i vrednovanje će se održati u prostorijama Osnovne škole Prelog, Trg bana Jelačića 2, Prelog. Ako kandidat/kinja ne pristupi postupku procjene i vrednovanja smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj. 

Odlukom Povjerenstva za zapošljavanje, a na prijedlog ravnateljice škole, postupak procjene i vrednovanja kandidata obavit će se usmeno (razgovorom s članovima Povjerenstva), a prema potrebi i praktično. Usmena procjena s kandidatima  izvršit će se sukladno čl. 15. Pravilnika o zapošljavanju.
Kandidati su dužni sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu (ili drugu identifikacijsku ispravu) na temelju koje će se utvrditi identitet kandidata.

Popis izvora za pripremanje kandidata:
1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
2. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i
    srednjoj školi
3. Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan
    škole
4. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
5. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s
    teškoćama u razvoju
6. Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u
    poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava
    nadležnim tijelima
Uz prethodno navedeno izvor za pripremanje je i:
 -  Godišnji izvedbeni kurikulum za Informatiku od 1.-8. razreda  za osnovne škole u
    Republici Hrvatskoj te poznavanje informativno-komunikacijskih vještina - za radno
    mjesto učitelja/ice informatike

-   Godišnji izvedbeni kurikulum za Engleski jezik od 1.- 8. razreda  za osnovne škole
    u Republici Hrvatskoj  - za radno mjesto učitelja/ice engleskog jezika
-  Godišnji izvedbeni kurikulum za Matematiku od 5.- 8. razreda  za osnovne škole u

    Republici Hrvatskoj  - za radno mjesto učitelja/ice matematike
-  Godišnji izvedbeni kurikulum z
a razrednu nastavu za osnovne škole u Republici
    Hrvatskoj  - za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave
-  Pravilnik o organizaciji i provedbi produženog boravka u osnovnoj školi - za radno
   mjesto učitelja/ice u produženom boravku

NAPOMENA: p
rocjeni i vrednovanju neće moći pristupiti kandidati za koje će Povjerenstvo utvrditi da ne ispunjavaju sve uvjete iz natječaja i/ili čije prijave nisu pravodobne i potpune,o čemu će biti obaviješteni putem e maila u ponedjeljak, 26.10.2020. do 8.30 sati.

S
obzirom da će se procjena i vrednovanje provesti u prostorima OŠ Prelog, molimo kandidate koji zadovoljavaju sve uvjete natječaja da obavezno potvrde svoj dolazak do ponedjeljka, 26.10.2020. do 12.00 sati na e mail adresu škole ured@os-prelog.skole.hr, kako bismo mogli napraviti raspored i organizirati postupak u skladu s propisanim epidemiološkim mjerama.
Na postupak procjene sa sobom ponesite masku.

                                                                                 

 [više]

NATJEČAJ - učitelj/ica engleskog jezika Vijest ima dokument u privitku

Autor: Melita Trupković, 15. 10. 2020. 13:31

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA PRELOG
TRG BANA JELAČIĆA 2
PRELOG

KLASA: 112-09/20-01/01
URBROJ: 2109-40-02-20-7
Prelog, 15. listopad 2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18,  98/19 i 64/20) i članka 6. i  7. Pravilnika o zapošljavanju Osnovne škole Prelog,  ravnateljica Osnovne škole Prelog objavljuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

 • Učitelj/ica ENGLESKOG JEZIKA  -  1 izvršitelj/ica, na određeno nepuno radno vrijeme, 13 sati tjedno

Mjesto rada: Osnovna škola Prelog, Trg bana Jelačića 2, 40 323 Prelog

NAPOMENA: uvjeti natječaja nalaze se u dokumentima (pod više)

 

 [više]

NATJEČAJ - domar Vijest ima dokument u privitku

Autor: Melita Trupković, 15. 10. 2020. 12:25

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA PRELOG
TRG BANA JELAČIĆA 2, PRELOG

KLASA: 112-09/20-01/01
URBROJ: 2109-40-02-20-6
Prelog, 15. listopad 2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18,  98/19 i 64/20) i članka 6. i  7. Pravilnika o zapošljavanju Osnovne škole Prelog,  ravnateljica Osnovne škole Prelog objavljuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

DOMAR(A) – LOŽAČ(A) m/ž – RUKOVATELJ CENTRALNOG GRIJANJA – 1 (jedan) izvršitelj, na neodređeno nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno

Mjesto rada: Osnovna škola Prelog, Trg bana Jelačića 2, 40 323 Prelog

NAPOMENA - uvjeti natječaja nalaze se u dokumentima (pod više)

 [više]

NATJEČAJ - učitelj/ica u produženom boravku Vijest ima dokument u privitku

Autor: Melita Trupković, 15. 10. 2020. 12:12

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA PRELOG
TRG BANA JELAČIĆA 2
PRELOG

KLASA: 112-09/20-01/01
URBROJ: 2109-40-02-20-5
Prelog, 15. listopad 2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18,  98/19 i 64/20) i članka 6. i  7. Pravilnika o zapošljavanju Osnovne škole Prelog,  ravnateljica Osnovne škole Prelog objavljuje

NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta

 • Učitelj/ica RAZREDNE NASTAVE  U PRODUŽENOM BORAVKU –
   1 izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno

   
 • Učitelj/ica RAZREDNE NASTAVE  U PRODUŽENOM BORAVKU - 
    2 izvršitelja/ice, na određeno nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno

Mjesto rada: Osnovna škola Prelog, Trg bana Jelačića 2, 40 323 Prelog

NAPOMENA: uvjeti natječaja nalaze se u dokumentima (pod više)

 [više]

NATJEČAJ - učitelj/ica matematike Vijest ima dokument u privitku

Autor: Melita Trupković, 15. 10. 2020. 12:02

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA PRELOG
TRG BANA JELAČIĆA 2
PRELOG

KLASA: 112-09/20-01/01
URBROJ: 2109-40-02-20-3
Prelog, 15. listopad 2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18,  98/19 i 64/20) i članka 6. i  7. Pravilnika o zapošljavanju Osnovne škole Prelog,  ravnateljica Osnovne škole Prelog objavljuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

 • Učitelj/ica MATEMATIKE  -  1 izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme, 40  sati tjedno
 • Učitelj/ica MATEMATIKE  -  1 izvršitelj/ica, na određeno nepuno radno vrijeme, 27 sati tjedno

Mjesto rada: Osnovna škola Prelog, Trg bana Jelačića 2, 40 323 Prelog

NAPOMENA: uvjeti natječaja nalaze se u dokumentima (pod više)

 

 [više]

NATJEČAJ - učitelj/ica razredne nastave Vijest ima dokument u privitku

Autor: Melita Trupković, 15. 10. 2020. 11:59

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA PRELOG
TRG BANA JELAČIĆA 2
PRELOG

KLASA: 112-09/20-01/01
URBROJ: 2109-40-02-20-4
Prelog, 15. listopad 2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18,  98/19 i 64/20) i članka 6. i  7. Pravilnika o zapošljavanju Osnovne škole Prelog,  ravnateljica Osnovne škole Prelog objavljuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

 • Učitelj/ica RAZREDNE NASTAVE  -  1 izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno

mjesto rada: Područna škola u Cirkovljanu, a po potrebi i Osnovna škola Prelog, Trg bana Jelačića 2, 40 323 Prelog

NAPOMENA - uvjeti natječaja nalaze se u dokumentima (pod više)

 [više]

NATJEČAJ - učitelj/ica informatike Vijest ima dokument u privitku

Autor: Melita Trupković, 15. 10. 2020. 11:52

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA PRELOG
TRG BANA JELAČIĆA 2
PRELOG

KLASA: 112-09/20-01/01
URBROJ: 2109-40-02-20-2
Prelog, 15. listopad 2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18,  98/19 i 64/20) i članka 6. i  7. Pravilnika o zapošljavanju Osnovne škole Prelog,  ravnateljica Osnovne škole Prelog objavljuje

NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta

 • Učitelj/ica INFORMATIKE  -  2 izvršitelja/ice, na neodređeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno
 •  
 • Učitelj/ica INFORMATIKE  -  1 izvršitelj/ica, na neodređeno nepuno radno vrijeme, 8 sati tjedno

Mjesto rada: Osnovna škola Prelog, Trg bana Jelačića 2, 40 323 Prelog

NAPOMENA - uvjeti natječaja nalaze se u dokumentima (pod više)

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
 

Natjecanje Dabar 

Učionica informatike 

Kalendar
« Studeni 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

Korisni linkovi
Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja
CMS za škole logo
Osnovna škola Prelog / Trg bana Jelačića 2, HR-40323 Prelog / os-prelog.skole.hr / ured@os-prelog.skole.hr
preskoči na navigaciju